dol-top-bg

Nasze makarony produkujemy od 1990 roku w oparciu o prawdziwe domowe przepisy.
U?ywamy jedynie tradycyjnych i w pe?ni naturalnych sk?adników, czyli najwy?szej
jako?ci m?ki z niemodyfikowanego polskiego zbo?a oraz ?wie?ych jaj wybijanych
bezpo?rednio przed produkcj?. Jak wcze?niej nasze mamy i babcie cz?stujemy
pa?stwa prawdziwym aromatem i smakiem domowej kuchni.

 Jake Allen Jersey